Fra flygtningestrøm til kompetencematch

WHITE PAPER

At få flygtninge i arbejde er grundlæggende en god forretning for Danmark – de bidrager til vækst og velstand i virksomhederne, de offentlige udgifter reduceres, og livskvaliteten hos den enkelte flygtning øges markant

Vejen til beskæftigelse for flygtninge i Danmark er lang

I 2015 modtog Danmark ca. 22.000 asylansøgere, og vi står til at modtage yderligere 25.000 asylansøgere i løbet af 2016. Langt størstedelen af disse får formentlig opholdstilladelse, og vil på sigt også sammenføres med deres familier i Danmark. Når der ses bort fra børn, ældre og unge i uddannelsesforløb kom der i 2015 ca. 6.400 personer til Danmark, som potentielt kan indgå i arbejdsstyrken. Af disse blev alene ca. 200 (~3 pct.) vurderet jobparat med den nuværende visitationspraksis i kommunerne. Vejen for flygtninge til at komme i beskæftigelse i Danmark er således lang!

Hos QVARTZ er vi dog ikke i tvivl: Strømmen af asylansøgere og flygtninge til Danmark udgør et kæmpe kompetencemæssigt potentiale – og potentialet er væsentligt større end det, der p.t. realiseres. I vores øjne udgør tilstrømningen af flygtninge dermed også en unik mulighed for at øge vores arbejdsstyrke væsentligt i disse år. Noget der i den grad efterspørges blandt virksomhederne, der mange steder i landet har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

Som det fremgår af denne publikation, er det vores vurdering, at bl.a. en ændret visitationspraksis i kommunerne, i forhold til flygtninges jobparathed og etableringen af en national kompetenceplatform der kan matche flygtningens kompetencer med virksomhedernes behov for arbejdskraft, vil kunne øge det nuværende beskæftigelsespotentiale med mindst faktor 20.

Motiveret af både alvoren og mulighederne i den ekstraordinære situation, som de nuværende flygtningestrømme udgør – og inspireret af de mange ildsjæle og deres forskelligartede initiativer, der er opstået af både behov, gode ideer og som modreaktion på den negative retorik, der ellers har præget mediebilledet af flygtningesituationen – har QVARTZ, på eget initiativ, sat sig for at medvirke til en ny, konstruktiv anskuelse og retorik på området og gøre en indsats for at få flygtninge i beskæftigelse. Det er formålet med denne publikation.

Som led i dette arbejde har QVARTZ været i dialog med en lang række af de private og offentlige aktører, der i dag er tættest på asylansøgerne og flygtningene i Danmark – og som hver især spiller en afgørende rolle i og omkring processen fra asylansøgning til beskæftigelse, jf. figuren nedenfor. Fokus i denne dialog har i særlig grad været at opsamle disse aktørers indsigt og konkrete erfaringer og oversætte det til handlingsrettede forbedringsforslag til at få flere asylansøgere og flygtninge i arbejde. Desuden har QVARTZ selv dannet sig erfaringer på området i forbindelse med rekruttering af asylansøgere til virksomhedspraktik.

Vores tilgang baserer sig på en grundlæggende tro på, at det er en god forretning for Danmark at få flygtninge i arbejde – de bidrager til vækst og velstand i virksomheder, livskvaliteten hos den enkelte flygtning øges markant og de offentlige udgifter reduceres markant.

Denne publikation sammenfatter vores arbejde og indeholder følgende fire hovedelementer:

    • Konkretisering og estimering af beskæftigelsespotentialet for flygtninge
    • 29 konkrete forbedringsforslag til at få flere asylansøgere og flygtninge hurtigere i arbejde – både ift. ændring i praksis og i regulering
    • En detaljering af de forbedringsforslag der vedrører etableringen af en national kompetenceplatform og tilhørende initiativer, der skal medvirke til øget beskæftigelse i asylfasen, en forbedret visitationspraksis i Udlændingestyrelsen og styrkelse af en tidligere integrations- og beskæftigelsesindsats i kommuner og jobcentre, når opholdstilladelsen er givet
    • En håndbog i kompetenceudredning af flygtninge til brug i fx asylcentre og jobcentre

Download white paperet her.

 

Interesseret i at høre mere?

Kontakt Flemming Pedersen på flemming.pedersen@qvartz.com