Indkøb generelt

WHITEPAPER – 101 LØFTESTÆNGER
Løftestang #1-16

Indkøb dækker over alle eksterne omkostninger, hvortil der er knyttet en faktura. Størrelsen af det eksterne indkøb varierer fra organisation til organisation. I Danmark udgør det offentlige indkøb ca. 23 pct. af det totale offentlige forbrug, i Norge ca. 27 pct. og i Sverige ca. 32 pct. I private produktionsvirksomheder udgør indkøb typisk 50-70 pct. af en virksomheds totale udgifter, afhængig af hvilken industri den befinder sig i. Den samlede indkøbsvolumen er i mange virksomheder støt voksende i takt med, at især ikke-kerneprocesser outsources.

Indkøb kan opdeles i en række forskellige kategorier. Helt overordnet kan der skelnes mellem varer og tjenesteydelser. Desuden kan der overordnet skelnes mellem indkøb, der er fælles på tværs af hele organisationen, og indkøb der er målrettet enkelte dele af virksomheden.

Endelig kan der skelnes mellem indkøb, der foretages regelmæssigt og engangsindkøb. Denne kategorisering er væsentlig i forhold til, hvordan en indkøbseffektivisering tilgås. De fleste organisationer starter med at adressere gentagne varekøb, der er fælles på tværs af hele organisationen, og efterfølgende ses der typisk på mere komplekse serviceydelser. Effektivisering af store engangsindkøb er sjældent en del af et centralt indkøbs-program.

Som det fremgår af figur 4 er der en række løftestænger, der kan anvendes til at effektivisere indkøbsforbruget generelt, fordelt på en række fokusområder. Hvilke løftestænger, der passer bedst til den enkelte organisation, afhænger dels af organisationens udgangspunkt, dels af den indkøbskategori der ønskes optimeret.