IT

WHITE PAPER – 101 LØFTESTÆNGER
Løftestang #96-100

IT-aktiviteterne varierer mellem organisationerne, idet de i nogle organisationer udgør en forholdsvis simpel infrastruktur, der muliggør den daglige drift, mens de i andre organisationer udgør en omfattende og integreret del af kerneprocesserne. For sidstnævnte organisationer er kompleksiteten højere, og IT-aktiviteterne kan være vanskelige at adskille fra de centrale forretningsprocesser. Af samme grund vil overvejelser omkring effektivisering af fx større IT-projekter også vedrøre tiltag under kapitlerne om henholdsvis udvikling og større maskiner og systemer.

Omkostninger til IT-aktiviteterne kan opdeles på flere måder, men en oplagt måde er at opdele i systemer og licenser samt IT-support. Systemer har både et udviklings- og vedligeholdelsesperspektiv. Hvis der ikke for nylig er foretaget en sanering af systemer og licenser, vil man typisk finde en overkapacitet i forhold til efterspørgslen. Systemudviklingen finder typisk sted i tæt sammenhæng med forretningsenhederne, hvilket medfører, at IT-organisationen kan blive spredt.

Følgeligt kan indsatser vedrørende standardisering, reduktion af spild og varians og deling af bedste praksis være relevante.

I forhold til IT-support vedrører de hyppigste løftestænger analyser af, om aktiviteterne skal udføres internt eller outsources. For små organisationer kan outsourcing være oplagt, da man ikke kan nå kritisk masse internt, og for større organisationer kan outsourcing være en optimal løsning, hvis IT ikke er integreret med de forretningskritiske processer. Centralisering af IT-support er også et hyppigt greb samt en tilpasning af kapaciteten til de faktiske behov. Vedrørende centralisering er det et klassisk organisations-dilemma, hvor tæt IT-aktiviteterne skal være på forretningsprocesserne.