Logistik og distribution

WHITE PAPER – 101 LØFTESTÆNGER
Løftestang #75-85

Lager og logistik er et område, som i høj grad er blevet konkurrenceudsat i de senere år. Dette gælder især distribution, som i de fleste organisationer er placeret hos en ekstern leverandør. Lageraktiviteter er i høj grad ved at bevæge sig i samme retning – ved i hyppigere grad at blive over-taget af tredjepartsleverandører.

Der er to forskellige typer omkostninger ved optimering af lageraktiviteter. Dels er der tale om selve de omkostninger, der relaterer sig til driften af lageret, og dels er der den arbejdskapital, som er bundet i aktiverne på lageret. For arbejdskapitaldelen er det centralt, at der er styr på salgs- og produktionsplanlægningsprocessen, og at der sammen med salgsafdelingen er taget stilling til serviceniveauerne. Balancen mellem at kunne møde leverancekrav på den ene side og tage hensyn til omsætningshastigheden på den anden er notorisk svær for langt de fleste virksomheder. For effektivisering af selve lageret ses ofte enten outsourcing og/eller konsolidering af lagre som de gængse tiltag.

Effektivisering af distribution er kendetegnet ved at foregå i samarbejde med leverandøren. Ofte kan der være effektivisering i en egentlig genforhandling af udvalgte ruter. Dette kan både gøres ved konkurrenceudsættelse samt ved omkostningsberegning af ruternes egentlige pris for at afsløre eventuel forhøjet rentabilitet på ruteniveau hos leverandøren. Slutteligt kan tilpasning af serviceniveauer mod kunden også udfordre brugen af fx ekspresbestillinger, som typisk vil være dyrere.